Tổng
  Thanh toán
  • Lenovo A6600 Chính hãng

   Giá NY:2.350.000đ
  • Lenovo K6 Power Chính hãng

   Giá NY:3.990.000đ
   PMH:590.000đ
  • Lenovo K6 Note chính hãng

   Giá NY:5.190.000đ
   PMH:790.000đ
  • Lenovo S580 Chính hãng

   Giá NY:2.450.000đ