1900 1234

Bán hàng & CSKH

Lưu ý : Máy có thể còn hoặc hết thời hạn bảo hành . Và Hình thức cùng chức năng phải đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để nhận bảo hành

THAM KHẢO BẢNG GIÁ THU MUA CÁC MODEL MÁY CŨ

(Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo, trên thực tế, iPhone cũ có thể được định giá cao hơn theo tình trạng máy tại thời điểm thu mua)

Bảng giá thu mua máy iPhone cũ

Apple iPhone 5
16GB Đen 1,800,000
Trắng 1,800,000
32GB Đen 1,900,000
Trắng 1,900,000
64GB Đen 2,000,000
Trắng 2,000,000
Apple iPhone 5S
16GB Đen 2,700,000
Trắng 2,700,000
Vàng 2,700,000
32GB Đen 2,800,000
Trắng 2,800,000
Vàng 2,800,000
64GB Đen 2,900,000
Trắng 2,900,000
Vàng 2,900,000
Apple iPhone 6
16GB Vàng 4,800,000
Trắng 4,500,000
Đen 4,500,000
64GB Vàng 5,800,000
Trắng 5,500,000
Đen 5,500,000
128GB Vàng 5,900,000
Trắng 5,700,000
Đen 5,700,000
Apple iPhone 6 Plus
16GB Vàng 6,100,000
Trắng 5,900,000
Đen 5,900,000
64GB Vàng 7,400,000
Trắng 7,200,000
Đen 7,200,000
128GB Vàng 7,800,000
Trắng 7,500,000
Đen 7,500,000
Apple iPhone 6s
16GB Vàng 6,500,000
Hồng 6,200,000
Trắng 6,200,000
Đen 6,200,000
64GB Vàng 7,500,000
Hồng 7,200,000
Trắng 7,200,000
Đen 7,200,000
128GB Vàng 7,900,000
Hồng 7,600,000
Trắng 7,600,000
Đen 7,600,000
Apple iPhone 6s Plus
16GB Vàng 7,800,000
Hồng 7,500,000
Trắng 7,500,000
Đen 7,500,000
64GB Vàng 9,500,000
Hồng 9,200,000
Trắng 9,200,000
Đen 9,200,000
128GB Vàng 9,700,000
Hồng 9,700,000
Trắng 9,500,000
Đen 9,500,000
Apple iPhone 7
32GB Vàng 10,700,000
Hồng 10,700,000
Trắng 10,700,000
Đen 10,700,000
Apple iPhone 7 Plus
32GB Vàng 13,900,000
Hồng 13,900,000
Trắng 13,900,000
Đen 13,900,000