Loại sản phẩm
Thời hạn bảo hành
Địa chỉ bảo hành
Thời gian thực hiện bảo hành
Lịch làm việc

Máy cũ (Sản phẩm đã qua sử dụng)
Máy còn bảo hành chính hãng trên 06 tháng được bảo hành tại trung tâm bảo hành chính hãng
TTBH được ủy quyền bởi nhà sản xuất

- 24 giờ kể từ khi xác định được lỗi đối với iPhone và phụ kiện kèm theo máy

- Theo quy định của TTBH được ủy quyền đối với hàng Công ty

Máy hết bảo hành chính hãng hoặc thời hạn bảo hành còn ít hơn 06 tháng: Thân máy bảo hành 06 tháng. Phụ kiện kèm theo máy 01 tháng
Nhật Cường Service - C4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

- 24 giờ kể từ khi xác định được lỗi với iPhone và phụ kiện kèm theo máy

- 72 giờ từ khi tiếp nhận máy đối với hàng Công ty

08h00 - 18h (Trừ ngày lễ)