Giai đoạn 1: 06/03 - 10/03/2019

Khách hàng mua điện thoại iPhone (mới) bất kỳ sẽ được nhận ngay bộ quà

Giai đoạn 2: 11/03 - 31/03/2019

Khách hàng mua điện thoại iPhone (mới) sẽ được nhận ngay bộ quà:

Giai đoạn 1: 06/03 - 10/03/2019

Khách hàng mua điện thoại iPhone (mới) bất kỳ sẽ được nhận ngay bộ quà

Giai đoạn 2: 11/03 - 31/03/2019 

Khách hàng mua điện thoại iPhone (mới) sẽ được nhận ngay bộ quà

Thể lệ chương trình

Tháng yêu thương - Đến Nhật Cường - Mua iPhone nhận ngay bộ quà hơn 12 triệu đồng

1. Đối tượng tham gia: Tất cả khách hàng mua điện thoại iPhone (mới) tại Nhật Cường Mobile. 
2. Thời gian chương trình: 05.03.2019 – 31.03.2019 

3. Quyền lợi của khách hàng

Giai đoạn 1: 06/03 - 10/03/2019
Khách hàng mua điện thoại iPhone (mới) bất kỳ sẽ được nhận ngay bộ quà:
Bộ quà Women Day trị giá hơn 12 triệu đồng (áp dụng cho khách hàng mua iPhone mới bất kỳ) bao gồm:
-    2 Voucher miễn phí 1 buổi chăm sóc da Sorella 90 phút trị giá 1.000.000đ
-    1 voucher Be Dental giảm 50% dịch vụ làm trắng răng
-    1 Phiếu quà tặng Be Dental 10 triệu, áp dụng cho hóa đơn làm răng sứ từ 16 đơn vị răng trở lên

Giai đoạn 2: 11/03 - 31/03/2019 
Khách hàng mua điện thoại iPhone (mới) sẽ được nhận ngay bộ quà: 
 
Bộ quà Lovely Gift trị giá hơn 7 triệu đồng (áp dụng cho khách hàng mua iPhone từ 18 triệu trở xuống) bao gồm:
-    1 voucher miễn phí 1 buổi chăm sóc da Sorella 90 phút trị giá 1.000.000đ
-    1 voucher Be Dental giảm 50% dịch vụ làm trắng răng
-    1 Voucher Be Dental 5 triệu, áp dụng cho hóa đơn từ 10tr (mọi dịch vụ)
-    1 voucher mua 1 tặng 1 tại hệ thống Germini Cofee Hà Nội (26 cơ sở)

Bộ quà Beuty Gift: trị giá hơn 12 triệu đồng (áp dụng cho khách hàng mua iPhone trên 18 triệu) bao gồm:
Thời gian: 11/03 - 31/03/2019 
-    1 Evoucher miễn phí 1 buổi chăm sóc da Sorella 90 phút trị giá 1.000.000đ
-    1 voucher Be Dental giảm 50% dịch vụ làm trắng răng
-    1 voucher Be Dental 10 triệu Be Dental, áp dụng cho hóa đơn làm răng sứ từ 16 đơn vị trở lên
-    1 voucher mua 1 tặng 1 tại hệ thống Germini Cofee Hà Nội (26 cơ sở)